3d Animacija – Mogućnosti i Primena

 

Sta je 3d Animacija?
3d animacija je umetnost kreiranja pokretnih slika uz pomoc 3d kompjuterske grafike. 3d kompjurterska grafika je grafika koja koristi …