3d Vizuelizacija objekata – Vaer Inženjering

 

Za kompaniju Vaer Inženjering radili smo 3d vizuelizaciju za njihove već gotove objekate u Novom Sadu. Ogroman projekat sa preko 12 zgrada koje prikazuju deo bogatog Vaer Inženjering portfolija.