3d Animacija-Radiation Logo

 

Naša najnovija 3d Animacija je upravo završena. Radi se o 3d animaciji znaka za radijaciju koji je upotrebljen u logo-u benda Project Mof, čiju smo muziku i koristili u animaciji. Animacija je radjena u 3ds […]