Naša najnovija 3d Animacija je upravo završena. Radi se o 3d animaciji znaka za radijaciju koji je upotrebljen u logo-u benda Project Mof, čiju smo muziku i koristili u animaciji.

Animacija je radjena u 3ds max-u, rendering sa MentalRay rendererom a post-produkcija u Adobe After Effects programu.

Leave a Reply