Convert Convert je mali program koji sluzi za konvertovanje brojčanog zapisa(broja) u njegovu slovnu reprezentaciju. Program je namenjen korisnicima koji imaju potrebu za ispisivanjem velikog broja, recimo uplatnica ili čekova, na kojima se novčani iznos(brojčani) takođe mora upisati i slovima.

Download

Convert Screen