lightBulb01Cenovnik usluga Albero Art studia iz 3d Animacije, 3d vizuelizacije i kompjuterske grafike. Cene usluga su date kao okvirne cene, za tačne informacije slobodno nas kontaktirajte putem adresa i telefona u našim kontaktima.

 

Osnovne cene 3D Animacije, 3D vizuelizacije i kompjuterske grafike

  • Izrada 3D modela i pravljenje od jedne do tri fotografije – od 50€
  • Postavljanje scene i izrada od jedne do tri fotografije – od 50€
  • Izrada 3D animacije do 60 sekundi 10€ – 30€ /sekund
  • Izrada 3D animacije od 60 sekundi pa naviše 8€ – 25€ /sekund
  • Izrada VR ( Virtuelna Stvarnost ) interaktivne 3D animacije – od 100€ pa naviše
  • Izrada kostumiziranih scripti za 3ds Max (Max script) – cena po dogovoru

Napomena: Neke usluge se izvode kao dopunske tj. tek nakon izrade 3D modela pa je shodno tome potrebno ukalkulisati i cenu izrade modela kako bi se dobio konačan iznos.
Podrazumevani kvalitet izrade 3d animacije je video HD rezolucije (slika visoke definicije) i to 720p (1280 x 720px) ili 1024p (1920x1024px).

  

 Povezani sadržaji:

 

3d animacija i izrada 3d modela opširnije3d reference