Nismo svi isti.
Nekim ljudima je veoma teško da zamisle nešto kada im druge osobe to objašnjavaju ili da razumeju komplikovane planove koje projektuju i crtaju arhitekte.

3d plan je idealan način da potencijalnim kupcima prikažete raspored prostorija i mogući raspored ili varijacije uređenja kako bi njihov budući životni prostor mogao da izgleda kao i varijacije uređenja prostora po njihovim željama.
Izradom 3d plana kupci se mnogo lakše odlučuju za kupovinu stana pošto mnogo lakše mogu da sagledaju situaciju i prostor u koji ulaze.
Potencijalni kupci tako dobijaju pravu sliku stana iako je objekat još uvek u izgradnji.

Leave a Reply