Formular za okvirnu procenu izrade sajta

Ime i prezime *

Email adresa *

Telefon *

Kompanija/Ime firme: *

Adresa *

Da li već posedujete web site: *

Ukoliko već posedujete web site, da li želite redizajn postojećeg site-a: *

Približan broj stranica na vašem web site-u: *

Ukoliko već posedujete web site, da li želite redizajn postojećeg site-a: *

Da li je potrebno fotografisanje vaših proizvoda ili poslovnog prostora: *

Ovde možete uneti adrese nekih sajtova koji vam se sviđaju:

Napomena ( Neke stavke koje su izostavljene u ovom upitniku )