Formular za okvirnu procenu izrade sajta

  Ime i prezime *

  Email adresa *

  Telefon *

  Kompanija/Ime firme: *

  Adresa *

  Da li već posedujete web site: *

  Ukoliko već posedujete web site, da li želite redizajn postojećeg site-a: *

  Približan broj stranica na vašem web site-u: *

  Ukoliko već posedujete web site, da li želite redizajn postojećeg site-a: *

  Da li je potrebno fotografisanje vaših proizvoda ili poslovnog prostora: *

  Ovde možete uneti adrese nekih sajtova koji vam se sviđaju:

  Napomena ( Neke stavke koje su izostavljene u ovom upitniku )