Izrada 3d PlanaIzrada 3d plana je idealan način da prikažete varijacije uređenja prostora kao i raspored prostorija u stanu, kući ili poslovnom prostoru. Na taj način možete predstaviti projekat, utvrditi sve detalje i naravno uštedeti na izmenama koje se neminovno dešavaju prilikom izrade nekog objekta ili preuređenja poslovnog ili stambenog prostora.

Nekim ljudima je veoma teško da zamisle nešto kada im druge osobe to objašnjavaju ili da razumeju komplikovane planove koje projektuju i crtaju arhitekte tj. moraju stvari da vide da bi imali predstavu kako nešto izgleda i tek onda dobijaju potpunu sliku.

3d plan je idealan način da potencijalnim kupcima prikažete raspored prostorija i mogući raspored ili varijacije uređenja kako bi njihov budući životni prostor mogao da izgleda kao i varijacije uređenja prostora po njihovim željama.
Izradom 3d plana kupci se mnogo lakše odlučuju za kupovinu stana pošto mnogo lakše mogu da sagledaju situaciju i prostor u koji ulaze.
Potencijalni kupci tako dobijaju pravu sliku stana iako je objekat još uvek u izgradnji.