3d Animacija-Radiation Logo

 

Naša najnovija 3d Animacija je upravo završena. Radi se o 3d animaciji znaka za radijaciju koji je upotrebljen u logo-u benda Project Mof, čiju smo muziku i koristili u animaciji. Animacija je radjena u 3ds […]

3d Vizuelizacija objekata – Vaer Inženjering

 

Za kompaniju Vaer Inženjering radili smo 3d vizuelizaciju za njihove već gotove objekate u Novom Sadu. Ogroman projekat sa preko 12 zgrada koje prikazuju deo bogatog Vaer Inženjering portfolija.

3d Vizuelizacija – Zgrada Miše Dimitrijevića 12 – Vaer Inženjering

 

Za kompaniju Vaer Inženjering radili smo 3d vizuelizaciju za njihov novi objekat u ulici Miše Dimitrijevića u Novom Sadu.

3d Animacija – Mogućnosti i Primena

 

Sta je 3d Animacija?
3d animacija je umetnost kreiranja pokretnih slika uz pomoc 3d kompjuterske grafike. 3d kompjurterska grafika je grafika koja koristi …