Furniture - Max Script Plug-in En

Furniture je kolekcija od četiri skripte za 3ds max koja olakšava kreiranje elemenata komadnog nameštaja unutar 3ds max programskog paketa.

Furniture plugin se sastoji od četiri podskripte sa kojima možete veoma jednostavno kreirati:
 
Furniture max script

 • kabinete sa vratima
 • kabinete sa fijokama
 • kombinovane kabinete
 • police ( vertikalne ili horizontalne )

 

 
 

Furniture plugin možete koristiti kao finalni proizvod za kreiranje modernih komada nameštaja ili kao polaznu tačku za kreiranje kompleksnih kabineta.

Pošto se plug-in potpuno integriše u 3ds Max, posle kreiranja elemenata veoma lako možete menjati dimenzije istih, debljinu panela, razmak između vrata i fijoka, podesiti koliko će vrata biti otvorena … kao što to radite i kod osnovnih primitivnih objekata u 3ds max-u ( Box, Sphere )


Prilikom kreiranja elemenata skripta automatski dodeljuje Material ID`s na kreirane poligone ( stranice, frontove, donju masku, leđa kabineta ) tako da konvertovanjem elementa u “Editable Poly” veoma lako možete selektovati i manipulisati istim.

 

Neke od karakteristika Furniture plugina su:

 • Potpuna integracija u 3ds Max
 • Mogućnost animacije
 • Jednostavno kreiranje elemenata
 • Veliki broj opcija za kostumiziranje kabineta
  • razmak između frontova,
  • debljina panela,
  • zaobljenost ivica panela,
  • podešavanje maske kabineta,
  • podešavanje koliko će vrata biti otvorena,
  • postavljanje panela sa spoljnje ili unutrašnje strane
   kabineta,
  • postavljanje polica horizontalno i vertikalno
  • i još puno opcija koje olakšavaju rad
 • Pri kreiranju kabineta možete koristiti “Snaps to grid points”,
 • Scene u kojima koristite naš plugin možete čuvati i ponovo koristiti,
 • Automatsko dodavanje Material ID`s

Furniture plugin je kompatibilan sa 3ds max verzijom 2011-2014 ( x32-x64 )

Za instalaciju i integraciju plugina nisu potrebni posebni preduslovi.