Iako se Albero Art Studio maksimalno trudi da svoje SEO servise obavi na što profesionalniji način posebno stavljajući akcenat da budu u skladu sa pravilima sajtova kao što su Google™, YouTube™, Facebook™, Twitter™ kroz ovu izjavu želimo da napomenemo da nismo odgovorni niti dajemo bilo kakve garancije, eksplicitne ili implicitne, za korišćenje naših servisa.

Mi nismo odgovorni za bilo koji rezultat koji može nastati iz korišćenja naših servisa, uklјučujući, ali ne i ograničavajući se na suspenzije ili zabrane web sajta, strane, videa ili korisničkog naloga, uskraćivanje partnerstva, oduzimanju novca i sl.

Albero Art Studio nije odgovoran za bilo kakve pravne akcije koja mogu biti preduzete od strane Google™-a, YouTube™-a, Facebook™-a, Twitter™-a i ostalih socijalnih sajtova čije usluge pružamo ili bilo koje od njihovih filijala ili njihovih sponzora.

Od korisnika se očekuje da koristeći svoju procenu odluči da li će koristiti neku od naših usluga a sve u skladu sa pravilima gore pomenutih sajtova, njihovom regulacijom i uslovima korišćenja. Albero Art Studio ne preuzima nikakvu takvu odgovornost. Dalјe, takođe, mi nismo odgovorni za korišćenje naših usluga za promovisanje, da bi se stekao prihod od reklama i posledice takvog korišćenja – korisnici preuzimaju takvu odgovornost i naše usluge ne treba koristiti u tu svrhu.