Key Mover En

Key mover je skripta za 3ds Max sa kojom možete vršiti manipulaciju keyframe-ova na više animiranih 3d objekata u isto vreme. Prvenstveno je napravljena za pomeranje keyframe-ova na 3d objektima koji su animirani zajedno tj. da ne bi ste svaki 3d objekat animirali jedan po jedan to možete uraditi veoma jednostavno sa Key Mover skriptom ( pogledaj key mover video ).

Porad toga možete vršiti randomizaciju ključeva ( nasumično pomeranje ključeva bilo da je u pitanju vreme ili vrednosti koje klučevi poseduju – pozicija u 3d prostoru, rotacija ili veličina 3d objekta ) kao i povećavati ili smanjivati razmak izmedju ključeva bez potrebe za otvaranjem Curve editor panela.

 

Key Mover skripta je kompatibilana sa: 3ds Max 2009 – 3ds Max 2014