Cabinet Creator sr
Cabinet Creator v1.0 Screenshot

Kitchen Cabinet Creator je skripta za 3ds Max koja je namenjena za automatizaciju izrade kuhinjskih elemenata u 3ds max-u.

Kitchen Cabinet Creator je idealan za korisnike programa koji imaju potrebu za čestim dizajnom kuhinja,nameštaja i enterijera kao i za one korisnike koji žele uz pomoć par klikova mišem da popune neki prostor ili da na veoma lak i jednostavan način urade neke stvari za koje bi im inače trebalo mnogo više vremena.

Kitchen Cabinet Creator vam sa svojim intuitivnim i logički uređenim korisničkim interfejsom pruža mogućnost izrade velikog broja kombinacija kuhinjskih elemenata, kako kroz predefinisane tj. postavke koje ste vi zadali, tako i uz pomoć dugmeta za nasumično ( random ) kreiranje kuhinjskih elemenata sa kojim možete dobiti veoma zanimljive rezultate.
Neke od karakteristika za Kitchen Cabinet Creator MaxScript:

 

 • Radi lakše kostumizacije svi delovi jednog kuhinjskog elementa su grupisani u jednu grupu.
 • Skripta automatski dodaje materijale u biblioteku materijala,
  tako da se za sve elemente željene izmene vrše u isto vreme.
 • Opciono možete umesto Standardnih materijala staviti MentalRay materijal ( Arch + Design Material )
 • Opciono skripta pravi radnu ploču sa ili bez sudopere i automatski pravi rupu na mestu gde se nalazi sudopera.
 • Možete izabrati između dva tipa ručkica za ormančiće.
 • Cabinet Creator iako namenjen za izradu kuhinjskih elemenata takođe pruža mogucnost izrade polica,
  kada se neki parametri podese na nulte vrednosti što može da da veoma zanimljive rezultate.
  ( pogledati sliku 4 u referencama programa ).
 • Skripta podržava pravljenje 6 podnih i 6 visećih elemenata.
 • Cabinet Creator ima četiri opcije za frontove elementa i to:
  • puna vrata
  • vrata sa staklom
  • fijoke
  • otvoren element ( police )

Kitchen Cabinet Creator skripta je kompatibilana sa 3ds Max 2009 – 3ds Max 2014

Kitchen Cabinet Creator primeri